Виховна робота

"Справжня суть виховної роботи... полягає зовсім не у розмовах з дитиною, не у безпосередньому впливі на дитину, а ... в організації життя дитини"

А.С. Макаренко


Виховання – багатогранний і складний процес, значення якого неможливо переоцінити. Він передбачає формування у дитини єдиної системи цінностей і соціальних компетенцій. А це і ставлення до себе і своїх батьків, відношення до природи, суспільства, своєї країни тощо. Метою виховної роботи школи є виховання громадянина України – носія цінностей та загальнолюдських надбань.

Виховна проблема школи«Формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно само реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал».

Виховний процес здійснюється згідно здійснюється з програмою„Основні орієнтири учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України”.

З метою виконання :

Конституції України,

Законів України:

-„Про загальну середню освіту”

-„Про освіту”

-„Про охорону дитинства”

-„Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”

-„Про дорожній рух”

-„Про пожежну безпеку”

-„Про охорону праці”

-„Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІДу) та соціальний захист населення”

Зміст виховання– це система загальнокультурних і національних цінностей та сукупність соціально значущих якостей особистості:

  • Ціннісне ставлення до суспільства та держави;
  • Ціннісне ставлення до людей;
  • Ціннісне ставлення до природи;
  • Ціннісне ставлення до мистецтва;
  • Ціннісне ставлення до праці;
  • Ціннісне ставлення до себе.

Серцевиною виховного процесу є особистість– її нахили, здібності, потреби, інтереси, соціальний досвід, самовідданість, характер.

Одним із визначальних принципів виховної системи євзаємозв’язок впливів: родини, вчителя, класного керівника, об’єктів виховного простору.

Програмгалузі освіти

-Комплексної програми формування навичок здорового способу життя серед дітей та молоді

-Міжгалузевої комплексної програм „Здоров’я нації на 2002-2011 роки”

-Державної програми„Репродуктивне здоров’я націй на 2006-2015 роки”

-Програми боротьби із захворюваннями на туберкульоз дітей та підлітків

-Програми соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2005-1011 роки

-Загальнодержавної програми забезпеченняпрофілактики ВІЛ-інфекції,лікування,догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки

-Державної цільової соціальної програми „Молодь України” на 2009-2015 роки

-Програми розвитку і функціонуванняукраїнської мови на 2007-2010 роки

-Комплексної програми профілактики правопорушень у Харківській областіна 2011-2015 роки

-Програми профілактики злочинності в Харківській області на 2006-2010 роки

Основні завдання виховної роботи у 2015-2016 н.р.:

1.Забезпечення всебічного розвитку особистості учня, впровадження в

практикуроботи школи оновленої структури учнівського самоврядування.

2.Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для

всебічного розвитку особистості, формування навичок здорового способу

життя, громадянськості, для спонукання її до самоаналізу, самооцінки,

саморозвитку, самовиховання.

3. Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню

загально шкільного колективу та прикрашають його життя.

4. Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного

компетентно і з повною віддачею займатись здійсненням виховної діяльності

та ефективно вирішувати питання виховання школярів.

5.Організація навчально-виховного процесу на реалізацію державних,

регіональнихпрограм в галузі освіти.

Пріоритетні напрямки виховної роботи у 2017-2018 навчальному році

-формування в учнів особистих рис громадян України, національної самосвідомості, виховання любові до рідного краю, свого народу, шанобливе ставлення до його культури, повагу, толерантне ставлення до культури всіх національностей, які проживають в Україні;

-виховання духовної культури особистості;

-виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки; реалізація регіональних програм в галузі освіти (перелік додається);

-формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

-утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті ;

-збагачення народних традицій, звичаїв;

-виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;

-формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;

-забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров’я ;

-формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою;

-створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини , залучення учнів до різноманітної діяльності щодо інтересів, допомогти знайти кожному справу до душі;

-посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів;

-підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності;

-створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування;

-зміцнення служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім’ям ;

-організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через раду, учнівський комітет;

-доцільне використання можливості позашкільних навчально-виховнихзакладів для організації позакласної та позашкільної роботи.

В школі було проведено благодійну ярмарку «Допоможемо бійцю АТО», в рамках якого учні школи збирали кошти на лікування бійця АТО Олександра Коваленка 1300 грн.

Кiлькiсть переглядiв: 194

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.