Виховний процес у школі

Виховна тема району: «Формування патріота і громадянина, національно свідомої, цілісної, гармонійно розвинутої особистості, здатної до адаптації в суспільстві».

Виховна проблема школи: «Формування морально духовної, життєво компетентної особистості , яка успішно само реалізується в соціумі як громадянин, патріот, сім’янин, професіонал - шлях до створення позитивного іміджу класного керівника».

Виховний процес здійснюється згідно Основних орієнтирів вихованння учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31 жовтня 2011 р. № 1243.

Основні завдання:

1. Створити умови для всебічного розвитку особистості, формувати навички здорового способу життя, спонукати її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.

2. Формувати особистісні риси громадянина, патріота України.

3. Підтримувати та зміцнювати шкільні традиції, що сприяють створенню загальношкільного колективу та прикрашають його життя.

4. Розвивати організаторську активність учнівської молоді шляхом залучення до демократичного управління.

5. Вести пропаганду та широко використовувати педагогіку співробітництва, об’єднання дітей та батьків загальним інтересом до історії сім’ї, її родоводу.

6. Удосконалювати методичну майстерність класного керівника, спроможного компетентно і з повною віддачею займатися здійсненням виховної діяльності та ефективно вирішувати питання щодо виховання учнів.

7. Організовувати навчально-виховний процес на реалізацію державних та регіональних програм у галузі освіти.

З метою виконання : Конституції України,

Законів України:

- «Про освіту»;

- «Про загальну середню освіту»;

- «Про охорону дитинства»;

- «Про фізичну культуру і спорт»;

- «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

- «Про дорожній рух»;

- «Про пожежну безпеку»;

- «Про запобігання захворюванню на СНІДу та соціальний захист населення».

Програм в галузі освіти:

- Національна програма правової освіти населення;

- Комплексної програми формування навичок здорового способу життя серед дітей та молоді;

- Концепції національно-патріотичного виховання молоді.

Виховний простір Харківщини 2016-2019роки

Пріоритетні напрямки виховної роботи у 2018/2019 навчальному роц

- формування в учнів особистих рис громадянина, патріота України, національної самосвідомості, виховання любові до рідного краю, свого народу, шанобливе ставлення до його культури, повагу, толерантне ставлення до культури всіх національностей, які проживають в Україні;

- виховання духовної культури особистості;

- виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;

- реалізація регіональних програм в галузі освіти (перелік додається);

- формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

- утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті ;

- збагачення народних традицій, звичаїв;

- виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;

- формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;

- забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров’я ;

- формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою;

- створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини , залучення учнів до різноманітної діяльності щодо інтересів, допомогти знайти кожному справу до душі;

- посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів;

- підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності;

- створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування;

- зміцнення служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім’ям ;

- організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через раду, учнівський комітет;

- доцільне використання можливості позашкільних навчально-виховних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи.

Кiлькiсть переглядiв: 1075

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.